Uživatelské jméno

Heslo

RC PORTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 32 33 34 35 36 37
autor zpráva
CAA-UAV
modelár

Příspěvků: 114

Moje modely
Poslat zprávu
Zpráva odeslána: 28. 1. 2023 o 23:09 | odkaz na příspěvek
destelant
modelár

Příspěvků: 919

Moje modely
Poslat zprávu
Zpráva odeslána: 30. 1. 2023 o 14:59 | odkaz na příspěvek
A co z toho vyplyva pre nas ? Nejake ludske vysvetlenie existuje ? Dakujem.
Bydlisko: Hurbanovo ( 58 rokov )
CAA-UAV
modelár

Příspěvků: 114

Moje modely
Poslat zprávu
Zpráva odeslána: 31. 1. 2023 o 19:06 | odkaz na příspěvek
Potrebné začať čítať správy NOTAM (dostupné po bezplatnej registrácii)

Aktuálne platné:
CAA-UAV
modelár

Příspěvků: 114

Moje modely
Poslat zprávu
Zpráva odeslána: 19. 3. 2023 o 19:50 | odkaz na příspěvek
Vládny návrh zákona o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon) 26. 4. 2023 prerokuje Ústavnoprávny výbor a 28. 4. 2023 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti.
CAA-UAV
modelár

Příspěvků: 114

Moje modely
Poslat zprávu
Zpráva odeslána: 18. 4. 2023 o 11:42 | odkaz na příspěvek
Z diskusného fóra od susedov:

Určitě si večer před spaním kladete spousty otázek, kam to směřuje s těmi drony a jestli budeme létat tak jak jsme zvyklí. A co kdo zas vymyslí a jestli investice do stávajících technologií dává smysl.

A tak jsem dal do kupy pár velmi krátkých výkřiků, protože líp to v současnosti popsat nejde.

EASA vymyslela nějaký právní rámec pro zařazení dronů do vzdušného prostoru (VP) - najdete je pod označením PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/664 - 666. Z těchto tří nařízení se pilotovaného letectví týká hlavně poslední z nich: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R0666
Zacituji si z nařízení: "Letadla s posádkou provozovaná ve vzdušném prostoru určeném příslušným úřadem jako vzdušný prostor U-space, kterým poskytovatel letových navigačních služeb neposkytuje službu řízení letového provozu, se nepřetržitě elektronicky zviditelňují poskytovatelům služeb U-space." "Použije se ode dne 26. ledna 2023."
Ano, čtete správně, pro létání v prostorech, které jsou vyhrazeny pro drony, vysvětlím později, je možné létat za podmínky nějakého zviditelnění.

Dále Evropská komise přijala tento dokument: https://czechia.representation.ec.europa.eu/strategie-pro-drony-20-vytvoreni-rozsahleho-evropskeho-trhu-s-drony-2022-11-29_cs
Strategie pro drony 2.0 na podporu udržitelné a inteligentní mobility v Evropě je inovovaný dokument (má formu sdělení - SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ), který poměrně přesně popisuje záměry s drony v EU, a to stejně kvalitně jako strategie pro letectví (kde je přímo napsáno, že EU lídrem v oblasti inovací v letectví a největší a nejinovativnější trh a jediná rostoucí ekonomika světa), kdo má rád scifi a nemůže si v práci otevřít knížku, tak nařízení EK nevzbudí u šéfů podezření.
Ale dovolil bych si zacitovat: "V civilní oblasti zahrnuje trh se službami dronů tři segmenty, které jsou vzájemně propojeny: nové inovativní letecké služby, sestávající ze dvou segmentů: „letecké operace“ (pozorování, inspekce, mapování, zobrazování...) a „inovativní letecká mobilita“, zahrnující mezinárodní, regionální a městskou leteckou mobilitu, a za třetí, vzdušný prostor „U-Space“. Ačkoli se očekává, že inovativní letecká mobilita bude nejprve zajištěna letadly eVTOL s posádkou na palubě, v budoucnu bude tento druh provozu pravděpodobně prováděn na podobných platformách, které však budou pilotovány dálkově a následně dosáhnou plné autonomie." a dále "V EU bude v plném rozsahu zaveden současný regulační rámec pro vzdušný prostor U-Space. Rozsáhlý, vysoce automatizovaný a digitálně propojený provoz bezpilotních letadel, který bude cenově dostupný, bezpečný, zabezpečený a šetrný k životnímu prostředí, budou v několika členských státech podporovat další pokročilé služby vzdušného prostoru U-Space. Bude zahájena integrace mezi provozem s posádkou a bez posádky ve stejném vzdušném prostoru, a to uvnitř i vně vzdušného prostoru U-Space."

Přeloženo do jazyka místního kmene - drony se budou pohybovat nejen ve specializovaném kyberneticky řízeném prostoru U-Space, ale i mimo tento prostor. Stejně tak aparáty s pilotem na palubě. Kdo měl pocit, že pro drony se bude vytvářet nějaký segregovaný vzdušný prostor, tak tato možnost je z obecného hlediska v budoucí EU spíše nežádoucí.

V místní legislativě máme mírné zpoždění, a samozřejmě s tím související navazující předpisy taky mají určitý skluz. Minulý rok byla přijata novelizace Zákona o civilním letectví a související vyhláška bude v platnosti teď někdy. Veškeré výše uvedená nařízení jsou převedena do našeho právního rámce a případné "místní úpravy" se zpracovávají.

Tady bych si dovolil odbočku. ČR je zvláštní úkaz ve světovém i evropském kontextu. Zatímco ve Španělsku monitorují síť OGN pro SAR už dlouhá léta, v Německu od roku 2015 (https://www.flarm.com/open-glider-network-ogn/), v ČR se takého luxusu, že by pro záchranu života na ŘLP někdo něco dělal (otázky zodpoví Ivo Burda), piloti nedožili do dnešního dne, protože to typyčo není certyfikovaný přece. Tak teď to certyvyfakovaný typyčo je, jen máme zpoždění, které se v oblasti digitalizace může počítat na generace. Osobně s Ivošem intervenujeme pro využívání OGN minimálně 3 roky zcela bez úspěchu. Ale zpět.

V ČR je obecně VP a jeho strategie "rozdělení" dána dokumenty "Politika uspořádání vzdušného prostoru ČR" a "Směrnice užívání a regulace vzdušného prostoru ČR". Se změnou zákona se bude muset trochu novelizovat i tato dvojice dokumentů, protože máme nové odstavce u paragrafu 44 - obecně se jedná o možnosti regulovat provoz dronů. Tyto paragrafy v současné době umožňují vytvářet vyhrazené prostory pro lety dronů. V plenkách je §44g) U-Space a §44j) Digitální mapa. Všechny tyto změna mají přímý dopad na státní aparát v celé jeho vertikalitě, protože se týkají všech činností, od vydávání "piloťáku na drony" po povolování změn ve VP. Na všechno je nějaký postup a ten se musí inovovat.

Provozovatele a obsluhu aparátů s pilotem na palubě ale v první řadě zajímá, co a proč si mají koupit, pokud vůbec, a co je čeká. Víme, že v minulosti tu už jeden útok na leteckou komunitu byl a státu se provozovatele a majitele letadel okrást podařilo bez jakékoliv náhrady, a ještě prodat uvolněné frekvence. Proč to neudělat znovu? A ano, i tato varianta byla ve hře. Díky Europe Air Sports se podařilo původní záměr, kterým bylo nutnost pořízení certifikovaných zařízení pro všechny létající aparáty, doslova shodit ze stolu a návrh byl celý přepracován. Nový velitel akce pojal věc více aktivisticky (v dobrém slova smyslu) - vize je zapojit to, co je a přidat to co má každý. Dále určit nový standard pro identifikaci letících aparátů, který bude jednodušší a bude akceptovat použitou technologii. Různé teorie se začaly prezentovat pod označením "iConspicuity for GA & Rotorcraft in U-space and beyond" (ano opravdu i mimo U-Space, už jsme si někde řekli, že drony budou všude): https://www.easa.europa.eu/en/newsroom-and-events/events/iconspicuity-ga-rotorcraft-u-space-and-beyond Zde se poprvé začalo mluvit kromě certifikovaných ADS i o možnosti dalších zařízení, jako je např. FLARM.
Pro vysvětlení doporučuji toto video: https://www.youtube.com/watch?v=9qljv1pnkis které je starší (2021) a proto obsahuje některé nepřesné definice (ty byly postupně uvedeny legislativně v platnost) a roadmapu do konce roku 2021. Ale dostatečně to demonstruje fakt, že cesta je nastolena a už se nešlápne vedle.

V mezičase se začaly objevovat služby (u nás ne, máme 10 let zpoždění), které dokázaly integrovat služby navigační s informacemi o poloze letadel a vytvářet takový neumělý TCAS - například SafeSky (https://www.safesky.app)

Aplikace Safesky odesílá polohu a přijímá informace o poloze jiných letadel. Tato data umí integrovat i jiné systémy než "mobilní", tedy ADS-B a hlavně všechny SRD-860 (tedy i ty co mají padáčkáři)! Zdrojem těchto dat je mj. síť přijímačů OGN. Velkým plusem byla integrace dat do navigačních aplikací např. SkyDemon, AirNavigation a dalších. Tedy při provozování těchto aplikací vidíte na mapovém podkladu okolní provoz a systém vysílá varování před sblížením. Integrované systémy a kompatibilita s aplikacemi zde: https://www.safesky.app/en/compatibilite

Zkušenosti z OGN a aplikace Safesky a samozřejmě různé diskuze a výkřiky do tmy měly za následek specifikaci jednotného protokolu ADS-L (L jako Light), který je v současné době vyšperkován pro pásmo SRD-860: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/ads-l_4_srd860_issue_1.pdf A ano, je to skutečně pásmo, kde je FLARM a potažmo OGN.

O situaci informoval i výrobce FLARM https://www.flarm.com/easa-publishes-u-space-regulation-futher-defines-e-conspicuity/ S firmou bylo vše předem konzultováno a v zásadě až po jejím souhlasu se situace pohla o kus dál.

Jednotný standard ADS-L
V tomto kontextu je třeba si připomenout, že ADS-L není antikolizní systém, pouze protokol vysílání polohy aparátu s určitou přesností. Funkce FLARMu tak zůstane zachována, jen jako bonus mezi větami FLARM budou vysílány i věty ADS-L. Samotná aktivace této funkce bude možná po aktualizaci firmware. Z toho by se dalo dovozovat, že podobnou cestou půjdou i výrobci OGN trackerů a samozřejmě i dalších používaných zařízení. V budoucnu se třeba dožijeme situace, že na devítilitru (a jiných hračkách) uvidíme další provoz - to samozřejmě bude záviset na tlaku, který by něco takového přinutil výrobce do krabiček integrovat. Ale pokud LXNAV integroval i ADSB-in... nemám o budoucnost strach.

Nojo, ale co když nemáte na palubě vůbec nic? Tak jak to potom bude fungovat?
Stejně jako je ADS-L 4 SRD-860, bude během prvního pololetí roku 2023 dospecifikováno ADS-L 4 MOBILE, které stanoví tuto normu pro použití v mobilech. V zásadě tedy s podobnou aplikací jako je safesky budete klidně legálně létat v prostoru U-Space. Mobil má dneska každý. A teď čekám shitstorm na téma, že tudlemadle někomu nešel signál a podobně - technický problém je dávno vyřešen, problém je v regulatorními části na straně ČTÚ a i toto je věc řešení.

Kde se ta data pro drony vůbec vezmou?
O kus výše jsem psal o aplikaci Safesky - představte si jejich server jako integrátora a poskytovatele dat CIS (Common Information Service), tedy místo, kde se sejdou potřebná data a ty pak budou putovat k jednotlivým Air Traffic Service Providerům (ATSP) a od nich celým systémem k UAS operátorům (UASO), kteří budou řídit ty drony mimo jejich dohled.
Všechno to vypadá jako scifi (nahoře už jsme si zacitovali "Použije se ode dne 26. ledna 2023" , ale už v roce 2020 to bylo i pro ČVUT téma známé. https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/6628 Dnes je rok 2023, tedy dva roky po schválení nařízení EK a CIS je v ČR stále na bodě NULA, tedy deset let za jinými zeměmi, které se sítěmi SRD-860 a daty z nich dávno pracují.


Budoucnost je v aluminiu
Ano, jsou různé vize a možnosti, ale z výše nastíněného je předpokládám každému jasné, že létání zažije nějakou změnu a jde jen o to, jaké ta změna bude mít dopady na naši zábavu. Protože drony jsou obecně zahrnuty mezi "zelenou ekonomiku" (přímo splňují grýn dýl) a individuální zábava pro pár hipíku s kluzákama ne, už doufám svítá, kdo v této hře tahá za kratší sirku. Je třeba tedy mít reálná očekávání a nějaký plán, a jít štěstíčku naproti. Cesta, která je naprosto slepá (tou se vydává LAA) je se pokoušet bránit provozu dronů. Tato cesta povede k uzavření sportovních aparátů do rezervací, které budou tak či onak obklopeny ostatními prostory. Lépe našlápnuto má Svaz modelářů ČR, kteří aktivně vstoupili i do připravované legislativy, protože jich se tato legislativa přímo dotýkala (modely jsou podle nové legislativy drony).
AeČR je v této věci poměrně střízlivý. Hlavním mottem našeho snažení je udržet naše sporty a zvyklosti na úrovni na jaké jsou nyní, což bude i tak velký oříšek. Je evidentní, že pokud toho chceme docílit, budeme muset někde ustoupit - a tento ústupek vnímám pouze v povinnosti "být vidět", tedy v aplikaci nějaké formy zařízení, které bude kompatibilní se standardem ADS-L. Další významnou věcí bude, bylo a je dodržování předpisů. V současné době je stále více skloňovaným tématem AIR SPACE INFRINGEMENT tedy nedovolené narušení vzdušného prostoru. Na heslo "prostor není zeď" už prostě navždy zapomeňte, je konec!
A nebyl by to EUROCONTROL, aby na řešení neměl nějaký plán (European Action Plan for Aviation Safety.). Ke studiu zde: https://www.eurocontrol.int/publication/european-airspace-infringement-action-plan
Doporučuji ke zvážení a zařazení do výcviku např bod REG1 "Increase harmonisation for navigation and communication licensing requirements for private pilots, to include the use of VFR Moving Maps in PPL training", který se přeneseně týká i plachtění.
Na zítřejším jednání KS ASM očekávám, že tento dokument přijde na přetřes, protože něco ve smyslu odst. AU2 "Improve pilot awareness of airspace infringement risk" bylo AeČR a LAA uloženo ze strany KS ASM na základě požadavků Armády ČR. Připravuje se tedy nějaký seminář na toto téma pro všeobecné letectví, tedy i pro plachtaře.


Co nás tedy čeká?
Bude zvýšený tlak na dodržování pravidel létání, zvláště s ohledem na struktury vzdušného prostoru, a tomu se budeme muset přizpůsobit. Předpokládá se vznik nových prostorů pro provoz dronů (v první fázi v CTR nebo MCTR, aby takový prostor byl dostatečně pokryt službami ATC) a jako první vznik vznik zkušebního polygonu. První testovací polygon výhradně pro drony se plánuje nedaleko letiště Česká Lípa ve spolupráci ČVUT s místním aeroklubem. Oficiální U-Space polygon se plánuje v Brdech, kóta Kolvín. Tam bude skutečný U-Space polygon na testování technologii a tam to asi všechno začne.
Předpokládat se dají i změny uspořádání VP. Očekávám, že díky arogantnímu postupu při změně VP v okolí letiště České Budějovice, bude podobně arogantní přístup použit i při změně velikosti současných TMA a CTR u nepoužívaných letišť, jako jsou Karlovy Vary nebo Ostrava, a že se tyto prostory zásadně zmenší a přejdou do podobného režimu jako Planá.
Dalším naprosto neoddiskutovatelným požadavkem bude používání nějakého ADS-L kompatibilního zařízení během celého letu, v nejhorším případě dle ENR-4 bude třeba mít v některých prostorech zapnutý odpovídač. Opět - mít FLARM nebo jiné ADS-L zařízení, být pro ostatní viditelný a v případě lepší instalace s pohyblivou mapou vidět i ostatní provoz (třeba paraglidisty), to přece není žádný minus.
V delším horizontu můžeme očekávat použití pohyblivé elektronické mapy, na které budou dynamicky aktivovány a vypínány prostory v průběhu letu, a to s datovým připojením k CIS.
S určitostí můžeme předpokládat vznik TMZ prostorů, kde ale AeČR bude trvat na možnosti uplatnění zařízení na SRD-860 (zcela v souladu s nařízením EK), aby tedy nebylo potřeba si kupovat žádný jiný přístroj než FLARM. Tuto povinnost chceme chceme ve prospěch FLARMu zvrátit i v prostorech stávajících, jakmile to bude technicky možné.
Určitě budou vznikat prostory RMZ, s povinností být na spojení a umět do toho huhlat. V této věci už je tlak i na OCL MD, aby došlo k dohodě s ČTÚ, která by se měla týkat možnosti instalace radiostanic i na zařízení, kde je dnes nelze legálně mít.

Vypadá to tedy tak, že jedinou jistotou je v současné době mít FLARM. Při nákupu OGN trackeru vybírat takový, který umožní upgrade takovým způsobem, aby se dal přeprogramovat pro výše nastíněné způsoby použití.
1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 32 33 34 35 36 37
  • Odpovědět
Musíte byť prihlásený na pridávanie príspevkov.
Úvodní stránka
  • 128 ľudí online za poslednych 5 minút.
Fórum
  • 3 príspevkov za posledných 24 hodín.
Album modelů
  • 1 príspevkov za posledných 24 hodín.
Galerie
  • 6 príspevkov za posledných 24 hodín.
Články
  • 0 príspevkov za posledných 24 hodín.
Bazar
  • 7 inzerátov za posledných 24 hodín.
Setkání
  • 0 príspevkov za posledných 24 hodín.

Online za posledných 5 minút: mig29,